Bitcoin lainapalvelut ja sijoitusalustat mullistavat FinTech alaa

Kryptovaluutat Bitcoin etunenässä kiinnostavat sijoittajia ennennäkemättömällä tavalla. Ne ovat nousseet marginaalisen käyttäjäryhmän tuotteesta yleiseen tietoisuuteen, kun sijoittajat ovat huomanneet niiden kasvun ja potentiaalin.

Markkinoille on tullut myös Bitcoin lainapalveluita, jotka ovat luoneet uusia mahdollisuuksia sekä sijoittajille että lainanottajille. Enää Bitcoin sijoittaminen ei välttämättä tarkoita ainoastaan kryptovaluutan ostamista, vaan mahdollisuudet ovat tätä huomattavasti monipuolisemmat.

Uusia mahdollisuuksia lainanottajille ja sijoittajille

Perinteisiin pankkilainoihin verrattuna kryptolainat kiinnostavat lainanottajia ja sijoittajia niiden korkojen takia. Perinteisissä lainapalveluissa lainan myöntävä taho on pankki tai rahoituslaitos, joka kerää myös lainaamisella saadut tuotot.

Kryptolainoissa molemmat osapuolet ovat yksityishenkilöitä, joten myös korkotuotto menee ison yrityksen sijaan yksityishenkilölle. Lainaamisen prosessi on kevyempi, eikä välissä ole isoa organisaatiota, mikä tekee korosta perinteistä pankkilainaa edullisemmat. Parhaimmillaan otetun lainan korko voi olla erittäin matala, jolloin säästö on huomattava tavalliseen lainaan verrattuna.

Bitcoin laina on sijoittajille kiinnostava sen tarjoaman tuoton ansiosta. Kryptovaluutalle ei ole mahdollista saada korkoa samalla tavalla kuin pankin säästötilillä makaaville rahoille. Siksi monet ovat kiinnostuneita sijoittamaan omistamiaan bitcoineja, jolloin ne voivat tuoda tuottoa niiden säilytyksen aikana.

Näitä lainoja ja muita sijoitusvaihtoehtoja tarjoavia alustoja on lukuisia, ja sopivan valintaan kannattaa käyttää reilusti aikaa. Bitcoin lainan hakeminen ja sijoittaminen edellyttää sitä, että lompakosta löytyy jo valmiiksi kryptovaluuttaa.

Jos näin ei ole, lisää netin lainapalveluita löytyy täältä perinteisemmän vakuudettoman lainan hakemiseen. Vakuudettoman lainan saaminen ei edellytä omaisuutta, joka asetetaan lainan vakuudeksi. Lainanottajan luottoluokituksen on kuitenkin oltava hyvä, että laina voidaan myöntää.

Mikä on Bitcoin laina?

Bitcoin laina on uusi käsite, joka tuo uusi mahdollisuuksia sijoittamiseen ja rahoituksen hankkimiseen. Tällaista lainaa ei voi hakea tai saada pankista, vaan palvelun periaate muistuttaa enemmän entisiä vertaislainoja.

Lainassa yksi taho antaa omistamiaan bitcoineja palveluun, joka lainaa ne eteenpäin lainanottajalle. Vastineeksi tästä saadaan korkoa, joka on sijoittajan saama tuotto siitä, että kryptovaluutta on annettu sijoitettavaksi.

Lainanottajan on puolestaan mahdollista saada lainaa ilman perinteistä pankkien lainaprosessia. Hakuvaiheessa syynätä lainan hakijan talous- tai luottotietoja tarkkaan läpi, ja lainan saaminen on mahdollista myös niille, jotka eivät sitä perinteisestä pankista saa.

Lainalle asetetaan kuitenkin vakuus, joka on kryptolainassa hakijan omat bitcoinit. Tyypillisesti lainaa voi saada korkeintaan puolet vakuuden arvosta, jolloin myös sijoittajien luottotappion riski on pieni.

Lainan avulla on kuitenkin mahdollista säilyttää edelleen omistamansa bitcoinit, ja saada kryptovaluuttaa tai perinteistä valuuttaa käyttöön heti. Kun laina on maksettu kokonaisuudessaan takaisin, vapautetaan vakuus takaisin lainanottajalle. Näin päästään edelleen hyötymään valuutan mahdollisesta arvonnoususta.

Kiinnitä huomiota sijoitusalustan valintaan

Bitcoinien ja muiden kryptovaluuttojen sijoittamiseen erikoistuneita alustoja löytyy nykyään runsaasti. Kaikki näistä ei kuitenkaan tarjoa mahdollisuutta sijoittaa Bitcoin lainoihin tai ottaa niitä, vaan valikoimasta löytyy muita sijoitustuotteita.

Eroja on myös sen osalta, kuinka suurta tuottoa sijoitukselle luvataan ja kuinka usein korko maksetaan. Osa maksaa korkoa jopa päivittäin, mutta useimmiten se kertyy vasta pidemmän aikavälin sisällä.

Sijoituksen on annettava olla koko tämä aika palvelussa, vaikka arvonvaihtelut heiluttaisivat kurssia. Jos bitcoinit nostaa ennen aikojaan palvelusta, ei niille makseta tuottoa.

Myös korko kiinnostaa sekä sijoittajia että lainanottajia. Sijoittajat hakevat tietysti mahdollisimman suurta tuottoa sijoitukselleen, ja lainan ottava henkilö pyrkii saamaan lainaa edullisesti.

Alustan luotettavuuden ja turvallisuuden arvioiminen on tärkeä vaihe ennen kuin asettaa omia bitcoineja lainattavaan pooliin. Osa palveluista tarjoaa erittäin suurta korkotuottoa, johon kannattaa suhtautua kriittisesti.

Sen sijaan markkinoilta löytyy useita kohtuullista tuottoa lupailevia palveluita, joilla on iso määrä aktiivisia käyttäjiä. Riskien pienentämiseksi voi myös harkita pienempiä sijoituksia useampaan palveluun sen sijaan, että antaa kaikki yhden palvelun käsiin.

Yhteenveto

Bitcoin lainapalvelut ovat mullistamassa aiemmin vain pankkien ja rahoituslaitosten käsissä olleita lainamarkkinoita. Ne tarjoavat edullisia vaihtoehtoja lainanottajille ja kiinnostavan kohteen sijoittajille. Kryptovaluuttoihin liittyvillä alustoilla tulee kuitenkinkin olla erityisen kriittinen turvallisuuden suhteen ja hajauttaa sijoituksia riskien minimoimiseksi.