Kryptojen vaikutus pelaamiseen

Kryptojen vaikutus pelaamiseen

Peliteollisuus on tunnettu sen kyvystä innovoida ja viedä alaa koko ajan eteenpäin. Teknologian edistyminen on tehnyt peleistä aiempaa todentuntuisempia ja visuaalisesti jopa elokuvamaisia. Viime aikoina pelien kehittymiseen on kuitenkin vaikuttanut toinenkin tekijä, joka ei liity grafiikkaan, prosessoritehoon tai pelien tarinallisuuteen – kryptovaluutat, ja niihin liittyvät teknologiat.

Lohkoketjuteknologian hyödyt

Nykyään kryptovaluuttoja on jopa yli 20 000, ja niiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Kryptovaluuttoihin sijoittaminen nousi suosioon jo joitakin vuosia sitten, ja kryptot sijoituskohteena ovat luoneet näkyvyyttä kryptovaluutoille. Suomessa kryptovaluuttaan sijoittavien määrä on noussut nopeasti, mikä on omalta osaltaan tehnyt kryptovaluutasta hyväksytymmän maksuvälineen. Globaalisti jo sadat miljoonat ihmiset pitävät hallussaan kryptovaluuttoja. Nämä numerot osoittavat, että kryptot ovat saavuttaneet merkittävän aseman, jonka vaikutukset näkyvät eri aloilla, kuten pelaamisessa.

Kryptovaluutoista puhuttaessa on tärkeää ymmärtää niiden perusta eli lohkoketjuteknologia. Lyhyesti sanottuna lohkoketju tarkoittaa teknologiaa, joka mahdollistaa hajautettujen ja jaettujen tietokantojen luomisen ja ylläpitämisen. Lohkoketju on ikään kuin sähköinen tilikirja, joka on hajautettu lukuisille eri palvelimille. Näin ollen tietokantaa ei pysty hallitsemaan yksi tietty taho – toisin kuin perinteisen tiedon varastoinnin tapauksessa.

Yksi lohkoketjuteknologian keskeisimmistä eduista on sen turvallisuus ja tapahtumien läpinäkyvyys. Lohkoketjujen avulla voidaan esimerkiksi tallentaa pelin sisäiset transaktiot avoimesti ja turvallisesti, mikä estää huijauksia. Tämä johtuu siitä, että lohkoketjussa tallennettuja tapahtumia ei voi muokata jälkikäteen, minkä ansiosta transaktioita on lähes mahdotonta väärentää. Lisäksi huomionarvoista on se, että kaikki lohkoketjussa suoritetut tapahtumat ovat aina jäljitettävissä.

Pelaamisesta puhuttaessa toinen merkittävä lohkoketjujen hyöty on omistajuus; lohkoketjuteknologian avulla pelaajat voivat omistaa pelin sisäisiä esineitä ja valuuttaa oikeasti, mikä tarkoittaa, että pelaajat voivat myös myydä niitä pelin ulkopuolella.

Maksut kryptovaluutoilla

Merkittävimmät kryptovaluutat hyväksytään jo maksuvälineenä monissa eri palveluissa ja verkkokaupoissa. Lisäksi maksupalvelu PayPal ja luottokorttiyhtiö Mastercard tukevat joitakin kryptoja. Tästä johtuen ilmeisin tapa, jolla kryptovaluutta on vaikuttanut pelialaan, on mahdollisuus maksaa kryptovaluutoilla. Se voi tarkoittaa pelin ostamista kryptoilla maksamalla tai suorittamalla pelinsisäisiä ostoja kryptoilla. Kryptovaluuttamaksut ovat tunnettuja nopeudestaan, turvallisuudestaan ja alhaisista transaktiomaksuistaan, mikä on nostanut niiden suosiota etenkin pelien sisäisten ostojen tekemisessä ja mobiilipelien maksuissa.

Kryptovaluuttamaksut on myös hyväksytty maksuvälineenä joillakin nettikasinoilla jo vuosia. Kun kasino hyväksyy kryptovaluutat maksuvälineenä, voivat pelaajat silloin sekä tallettaa että kotiuttaa kryptovaluutoissa. Kuten muussakin verkkoliiketoiminnassa, pääsääntöisesti nettikasinoilla hyväksytään yleisimmät ja merkittävimmät kryptovarat. Suurimpina kryptovaluuttojen plussana nettikasinopelaamisessa pidetään niiden turvallisuutta ja anonyymiä luonnetta. Vaikka kryptomaksut eivät vielä ole kasinopelaamisen valtavirtaa, on niiden käyttö myös netin rahapelaamisessa kasvamaan päin, samoin kuin muussakin nettipelaamisessa.

GameFin nousu

Pelinsisäiset maksut ja pelien ostaminen kryptoilla ovat jo monien tiedossa. Nämä maksut eivät kuitenkaan ole ainoita seikkoja, jotka liittyvät kryptovaluuttoihin ja pelissä suoritetaviin osto- ja maksutapahtumiin. GameFi vie konseptin vielä pidemmälle ja syvemmälle.

GameFi (GamingFinance) on vielä melko tuore konsepti, joka yhdistää kryptojen maailmasta tutun hajautetun rahoituksen (DeFi) ja digitaaliset pelit. GameFi-termiä käytetään yleisnimityksenä peliekosysteemeille, jotka sisältävät lohkoketjuteknologiaa, kryptovaroja ja muita hajautetun rahoituksen ominaisuuksia. GameFin pyrkimyksenä on luoda uudenlaisia ansaintamalleja pelaajille sekä yleisesti parantaa pelikokemusta.

Yksi GameFi:n osa-alueista on P2E-malli (Play-to-Earn). Se tarkoittaa ansaintamallia, joka tarjoaa pelaajille konkreettisia kannustimia, kuten kryptovaluuttoja, NFT:tä tai pelin sisäisiä tokeneita pelaamalla peliä. Näillä voidaan usein käydä kauppaa pelin sisällä. Vaihtoehtoisesti pelaajalla voi olla mahdollisuus myydä ansaitsemiaan kryptovaroja jossakin kryptopörssissä. Pelikehittäjät hyödyntävät P2E-mallia luodakseen tulovirtoja sekä omalle yritykselleen että pelaajille. P2E-malli motivoi pelaajia viettämään pidemmän aikaa pelin parissa, mutta samalla antaa mahdollisuuden ansaita pelaamisesta.

GameFi-innovaatiot rakentuvat usein vahvan yhteisön ympärille, mikä tukee omalta osaltaan pelikehitystä ja pelaajien välistä vuorovaikutusta. Pelaajilla on mahdollisuus antaa palautetta ja ehdotuksia pelien parantamiseksi sekä osallistua erilaisiin pelin sisäisiin kilpailuihin ja tapahtumiin. Tämä yhteisöllinen lähestymistapa luo pelikokemuksen, jossa pelaavat voivat kokea olevansa keskeisessä asemassa.

GameFi-pelaaminen eroaa siis tavallisista videopeleistä siinä, että ne toimivat lohkoketjuissa. Toinen ilmeinen eroavaisuus on ansaintamalli, sillä pelaajat ansaitsevat joko kryptovaluuttaa tai NFT:tä, joihin pelaajilla on täysi omistajuus. Lisäksi GameFi antaa brändeille mahdollisuuden markkinoida digitaalisia tuotteitaan pelin sisällä, mikä tarjoaa niille suoran myyntikanavan.

Kryptovaluuttojen laajamittainen käyttö on vasta alussa

Ensimmäinen kryptovaluutta Bitcoin luotiin vuonna 2009. Perinteiseen rahaan verrattuna kryptovarojen historia on todella lyhyt ja niiden matka vasta alussa. Näin ollen myös kryptovaluuttojen vaikutukset pelialaan ovat vasta alkuvaiheessa. On hyvä huomioida, että sekä pelialan että kryptovaluuttojen sääntely muuttuu jatkuvasti, joten kryptovaluuttojen käyttö peleissä tulee todennäköisesti vakiintumaan sääntelyn asettuessa uomiinsa.

Kryptovaluuttojen potentiaalista huolimatta on hyvä tiedostaa myös niiden käyttöön pelimaailmassa liittyvät riskit. Koska kryptovaluuttojen arvo perustuu kysyntään ja tarjontaan, voi niiden arvo heilahdella merkittävästi lyhyen ajan sisällä. Arvonvaihtelut tuovat oman haasteensa myös kryptojen käyttämiseen maksuvälineenä peleissä, mikä voi olla pelaajan kannalta sekä etu että haitta, riippuen arvonmuutoksen suunnasta. Samoin peleistä ansaittavien kryptojen ja NFT-tokenien arvo voi muuttua, ja pelaaja voi joko ansaita hyvin tai vaihtoehtoisesti päätyä omistamaan digitaalista valuuttaa ja tuotteita, joilla ei ole arvoa.

Etenkin GameFi-sektorin ja iGaming-alan nousu ovat antaneet esimakua kryptovaluutan mahdollisuuksista pelaamisessa. Kryptot ovat nouseva trendi joiden kehityskulku on väistämättömästi mukana myös pelialalla.