Opas kryptovaluuttojen verotukseen vuonna 2024

Kryptovaluutat ovat täysin digitaalisia maksujärjestelmiä, jotka eivät ole minkään virallisen tahon liikkeelle laskemia.

Kaikki ovat lukeneet niihin liittyvistä isoista arvonvaihteluista, jotka ovat tehneet oikeaan aikaan sijoittaneista jopa miljonäärejä. Tämä on lisännyt ihmisten kiinnostusta virtuaalivaluuttoja kohtaan sijoituskohteena.

Virtuaalivaluuttojen verotus on monimutkainen asia, joka vaatii jokaiselta asioihin perehtymistä jo ennen ensimmäisen kryptovaluutan ostotapahtumaa. Käsittelemme tässä artikkelissa tarkemmin kryptovaluuttoihin liittyvää verotusta ja veroilmoituksen tekemistä.

Miten kryptovaluuttoja verotetaan?

Kaikkia virtuaalivaluuttoja koskee samat säännöt verotuksen suhteen. Ne eivät ole virallista valuuttaa, joten niitä ei voida rinnastaa siihen verotuksessa. Sen sijaan niitä pidetään verotuksen näkökulmasta muuna omaisuutena.

Hallinto-oikeuden ratkaisun perusteella niihin sovelletaan luovutusvoittoverotukseen liittyviä säännöksiä. Valuutan käyttäminen millä tahansa tavalla on tapahtuma, joka realisoi verotuksen. Kryptovaluuttojen suhteen verotuksen realisoiva tapahtuma on joku seuraavista:

Nämä kaikki ovat tilanteita, jotka kryptovaluutalla kauppaa käyvän on merkittävä omaan kirjanpitoon verotusta varten. Aina tilanteessa, jossa kryptovaluuttaa vaihdetaan, muodostuu luovutusvoittoa tai -tappiota. Näiden perusteella lasketaan se, kuinka paljon veroja tulee maksaa.

Kryptovaluutat ja pelaaminen

Kryptovaluutat ovat tulleet viime vuosina myös nettikasinoille, ja pelaamaan pääsee monipuolisesti eri virtuaalivaluuttoja käyttäen. Nettikasinot voivat olla kahta eri tyyppiä, jotka ovat:

Aiemmin EU-maat eivät myöntäneet lisenssejä kryptokasinoille, mutta nykyään kryptovaluuttoja hyväksyvä kasino voi saada Viron lisenssin. Lähtökohtaisesti Viron lisensoimilta nettikasinoilta saa kotiuttaa voitot verovapaasti, mutta kryptovaluutan kanssa asia ei ole näin yksinkertainen.

Kryptokasinoista puhuttaessa kyseessä ei yleensä ole verovapaa casino, joita löytyy esimerkiksi täältä tai kryptovaluutta-aiheisilta keskustelupalstoilta. Yleisimmin Viron lisenssillä toimivat nettikasinot kuitenkin hyväksyvät kryptovaluutan maksuvälineenä, mutta varsinainen pelaaminen tapahtuu euroissa.

Talletusta tehdessä pelaaja vaihtaa kryptovaluuttaa perinteiseen valuuttaan, joka on verotuksen realisoiva tapahtuma. Vaikka euroilla saatu voitto olisi verovapaa, muodostuu valuuttaa vaihtaessa luovutusvoittoa tai -tappiota, joka tulee ilmoittaa veroilmoituksessa.

Varsinaiset kryptokasinot toimivat useimmiten Curacaon lisenssillä, ja niiden voitoista joutuu yksiselitteisesti maksamaan veroja. Verottajan näkemyksen mukaan virtuaalipelien voitot tulevat pelaajan hallintaan silloin, kun ne kotiutetaan pelistä.
Tämän katsotaan tapahtuvan silloin, kun pelin sisäinen valuutta vaihdetaan pelin ulkopuoliseksi valuutaksi. Siten verotettavaa tuloa muodostuu kryptovaluutoilla pelatessa jo silloin, kun yhden pelin lopettaa ja voitot menevät pelitilille, vaikka niitä ei nostettaisi vielä kasinolta ulos.

Kryptovaluuttojen käyttäjän tulee pitää tarkkaa kirjanpitoa

Kryptovaluuttaan sijoittavan tai kryptovaluutoilla pelaavan tulee pitää huolellista kirjanpitoa kaikesta kaupankäynnistä. Tapahtumat ilmoitetaan itse verottajalle hakemalla ennakkoveroa tai viimeistään korjaamalla veroilmoitusta.

Nämä molemmat pystyy tekemään sähköisessä OmaVero-palvelussa, josta löytyy myös verottajan laskuri virtuaalivaluuttojen luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseen. Ilmoituksen jälkeen verottaja määrää ennakkoveroa tai korjaa veroilmoituksen kattamaan kryptovaluuttoihin liittyvät voitot ja tappiot.

Luovutusvoitoista maksetaan veroa pääomatuloja koskevan verotuksen mukaisesti. Veroprosentti on 30 prosenttia, jos luovutusvoitot ovat alle 30 000 € vuodessa, ja 34 prosenttia niiden ollessa tätä suuremmat.

Virtuaalivaluuttojen verotusta laskiessa tulee noudattaa First in First out -periaatetta. Tämän periaatteen mukaisesti katsotaan, että ensin hankitut virtuaalivaluutat myös myydään ensimmäisenä. Verottajan laskuri hyödyntää automaattisesti tätä periaatetta ja siitä poikkeaminen saattaa vaatia tarkemman selvityksen tekemistä.

Muista myös vähennykset

Verotukseen laskettava luovutusvoitto tai -tappio lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään hankintahinta ja kaupankäynnin aiheuttamat kulut. Jokainen tapahtuma on verotuksen näkökulmasta itsenäinen eli ne lasketaan jokaisesta luovutustapahtumasta erikseen.

Myös kryptovaluuttojen suhteen voidaan käyttää hankintameno-olettamaa. Tätä voidaan käyttää silloin, kun tarkasta ostopäivästä ei ole tietoa tai hankintameno-olettaman käyttö on edullisempaa verovelvolliselle.

Kun käytetään hankintameno-olettamaa, luovutushinnasta vähennetään todellisen hankintahinnan sijaan hankintameno-olettama. Se on 20 prosenttia, jos kryptovaluutta on omistettu alle kymmenen vuotta, ja 40 prosenttia, jos omistusaika on tätä pidempi. Tällöin ei voida vähentää enää kaupankäyntikuluja, vaan ne sisältyvät valmiiksi hankintameno-olettamaan.

Jos louhit kryptovaluuttaa sen ostamisen sijaan, katsotaan sen olevan ansiotuloa. Valuutan arvo katsotaan sen hetken mukaisesti, jolloin louhinta on tehty. Tässä voidaan käyttää päivä- tai kuukausikohtaista kurssia, kunhan käytetään johdonmukaisesti samaa. Näistä tuloista voi vähentää esimerkiksi laite- ja sähkökustannuksia, jotka ovat aiheutuneet louhinnasta.

Kryptokasinoilta saaduista voitoista voidaan vähentää tulonhankkimiskuluja, mutta ainoastaan se osuus sijoituksesta, joka on käytetty niiden hankkimiseen. Jos peliin sijoitetut varat häviää, ei niitä voi vähentää verotuksessa tappioina.